Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

ΑΙΣΧΥΛΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ - Α' ΜΕΡΟΣ

 1. ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ
 2.  
 3. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 4.  
 5. Κρτος
 6. Χθονς μν ς τηλουρν κομεν πδον,
 7. Σκθην ς ομον, βατον ες ρημαν.
 8. φαιστε, σο δ χρ μλειν πιστολς
 9. ς σοι πατρ φετο, τνδε πρς πτραις
 10. ψηλοκρμνοις τν λεωργν χμσαι
 11. δαμαντνων δεσμν ν ρρκτοις πδαις.
 12. τ σν γρ νθος, παντχνου πυρς σλας,
 13. θνητοσι κλψας πασεν. τοισδ τοι
 14. μαρτας σφε δε θεος δοναι δκην,
 15. ς ν διδαχθ τν Δις τυραννδα
 16. στργειν, φιλανθρπου δ παεσθαι τρπου.
 17. φαιστος
 18. Κρτος Βα τε, σφν μν ντολ Δις
 19. χει τλος δ κοδν μποδν τι·
 20. γ δ τολμς εμι συγγεν θεν
 21. δσαι βίᾳ φραγγι πρς δυσχειμρ.
 22. πντως δ νγκη τνδ μοι τλμαν σχεθεν·
 23. ξωριζειν γρ πατρς λγους βαρ.
 24. τς ρθοβολου Θμιδος απυμτα πα,
 25. κοντ σ κων δυσλτοις χαλκεμασι
 26. προσπασσαλεσω τδ πανθρπ πγ
 27. ν οτε φωνν οτε του μορφν βροτν
 28. ψει, σταθευτς δ λου φοβ φλογ
 29. χροις μεψεις νθος. σμν δ σοι
 30. ποικιλεμων νξ ποκρψει φος,
 31. πχνην θ ἑῴαν λιος σκεδ πλιν·
 32. ε δ το παρντος χθηδν κακο
 33. τρσει σ· λωφσων γρ ο πφυκ πω.
 34. τοιατ πηρω το φιλανθρπου τρπου.
 35. θες θεν γρ οχ ποπτσσων χλον
 36. βροτοσι τιμς πασας πρα δκης.
 37. νθ ν τερπ τνδε φρουρσεις πτραν
 38. ρθοστδην, υπνος, ο κμπτων γνυ·
 39. πολλος δ δυρμος κα γους νωφελες
 40. φθγξ· Δις γρ δυσπαρατητοι φρνες.
 41. πας δ τραχς στις ν νον κρατ.
 42. Κρτος
 43. εεν, τ μλλεις κα κατοικτζ μτην;
 44. τ τν θεος χθιστον ο στυγες θεν,
 45. στις τ σν θνητοσι προδωκεν γρας;
 46. φαιστος
 47. τ συγγενς τοι δεινν θ μιλα.
 48. Κρτος
 49. σμφημ· νηκουστεν δ τν πατρς λγων
 50. οἷόν τε πς; ο τοτο δειμανεις πλον;
 51. φαιστος
 52. αε γε δ νηλς σ κα θρσους πλως.
 53. Κρτος
 54. κος γρ οδν τνδε θρηνεσθαι. σ δ
 55. τ μηδν φελοντα μ πνει μτην.
 56. φαιστος
 57. πολλ μισηθεσα χειρωναξα.
 58. Κρτος
 59. τ νιν στυγες; πνων γρ ς πλ λγ
 60. τν νν παρντων οδν ατα τχνη.
 61. φαιστος
 62. μπας τις ατν λλος φελεν λαχεν.
 63. Κρτος
 64. παντ παχθ πλν θεοσι κοιρανεν·
 65. λεθερος γρ οτις στ πλν Δις.
 66. φαιστος
 67. γνωκα τοσδε κοδν ντειπεν χω.
 68. Κρτος
 69. οκουν πεξ τδε δεσμ περιβαλεν,
 70. ς μ σ λινοντα προσδερχθ πατρ;
 71. φαιστος
 72. κα δ πρχειρα ψλια δρκεσθαι πρα.
 73. Κρτος
 74. βαλν νιν μφ χερσν γκρατε σθνει
 75. αιστρι θενε, πασσλευε πρς πτραις.
 76. φαιστος
 77. περανεται δ κο ματ τοργον τδε.
 78. Κρτος
 79. ρασσε μλλον, σφγγε, μηδαμ χλα.
 80. δεινς γρ ερεν κξ μηχνων προν.
 81. φαιστος
 82. ραρεν δε γ λνη δυσεκλτως.
 83. Κρτος
 84. κα τνδε νν πρπασον σφαλς, να
 85. μθ σοφιστς ν Δις νωθστερος.
 86. φαιστος
 87. πλν τοδ ν οδες νδκως μμψαιτ μοι.
 88. Κρτος
 89. δαμαντνου νν σφηνς αθδη γνθον
 90. στρνων διαμπξ πασσλευ ρρωμνως.
 91. φαιστος
 92. αα, Προμηθε, σν περστνω πνων.
 93. Κρτος
 94. σ δ α κατοκνες τν Δις τ χθρν περ
 95. στνεις; πως μ σαυτν οκτιες ποτε.
 96. φαιστος
 97. ρς θαμα δυσθατον μμασιν.
 98. Κρτος
 99. ρ κυροντα τνδε τν παξων.
 100. λλ μφ πλευρας μασχαλιστρας βλε.
 101. φαιστος
 102. δρν τατ νγκη, μηδν γκλευ γαν.
 103. Κρτος
 104. μν κελεσω κπιθωξω γε πρς.
 105. χρει κτω, σκλη δ κρκωσον βίᾳ.
 106. φαιστος
 107. κα δ ππρακται τοργον ο μακρ πν.
 108. Κρτος
 109. ρρωμνως νν θενε διατρους πδας·
 110. ς οπιτιμητς γε τν ργων βαρς.
 111. φαιστος
 112. μοια μορφ γλσσ σου γηρεται.
 113. Κρτος
 114. σ μαλθακζου, τν δ μν αθαδαν
 115. ργς τε τραχτητα μ ππλησσ μοι.
 116. φαιστος
 117. στεχωμεν, ς κλοισιν μφβληστρ χει.
 118. Κρτος
 119. νταθα νν βριζε κα θεν γρα
 120. συλν φημροισι προστθει. τ σοι
 121. οο τε θνητο τνδ παντλσαι πνων;
 122. ψευδωνμως σε δαμονες Προμηθα
 123. καλοσιν· ατν γρ σε δε προμηθως,
 124. τ τρπ τσδ κκυλισθσ τχνης.
 125. Προμηθες
 126. δος αθρ κα ταχπτεροι πνοα,
 127. ποταμν τε πηγα, ποντων τε κυμτων
 128. νριθμον γλασμα, παμμτρ τε γ,
 129. κα τν πανπτην κκλον λου καλ.
 130. δεσθ μ οα πρς θεν πσχω θες.
 131. δρχθηθ οαις ακεαισιν
 132. διακναιμενος τν μυριετ
 133. χρνον θλεσω.
 134. τοινδ νος ταγς μακρων
 135. ξηρ π μο δεσμν εικ.
 136. φε φε, τ παρν τ τ περχμενον
 137. πμα στενχω, π ποτε μχθων
 138. χρ τρματα τνδ πιτελαι.
 139. κατοι τ φημι; πντα προυξεπσταμαι
 140. σκεθρς τ μλλοντ, οδ μοι ποτανιον
 141. πμ οδν ξει. τν πεπρωμνην δ χρ
 142. ασαν φρειν ς ῥᾷστα, γιγνσκονθ τι
 143. τ τς νγκης στ δριτον σθνος.
 144. λλ οτε σιγν οτε μ σιγν τχας
 145. οἷόν τ μοι τσδ στ. θνητος γρ γρα
 146. πορν νγκαις τασδ νζευγμαι τλας.
 147. ναρθηκοπλρωτον δ θηρμαι πυρς
 148. πηγν κλοπααν, διδσκαλος τχνης
 149. πσης βροτος πφηνε κα μγας προς.
 150. τοινδε ποινς μπλακημτων τνω
 151. παιθροις δεσμος πεπασσαλευμνος.
 152. α α.
 153. τς χ, τς δμ προσπτα μ φεγγς,
 154. θεσυτος, βρτειος, κεκραμνη;
 155. κετο τερμνιον π πγον
 156. πνων μν θεωρς, τ δ θλων;
 157. ρτε δεσμτην με δσποτμον θεν
 158. τν Δις χθρν, τν πσι θεος
 159. δι πεχθεας λθνθ πσοι
 160. τν Δις αλν εσοιχνεσιν,
 161. δι τν λαν φιλτητα βροτν.
 162. φε φε, τ ποτ α κινθισμα κλω
 163. πλας οωνν; αθρ δ λαφρας
 164. πτεργων ιπας ποσυρζει.
 165. πν μοι φοβερν τ προσρπον.
 166.  
 167. Π Α Ρ Ο Δ Ο Σ
 168.  
 169. Χορς
 170. μηδν φοβηθς· φιλα
 171. γρ δε τξις πτεργων
 172. θοας μλλαις προσβα
 173. τνδε πγον, πατρας
 174. μγις παρειποσα φρνας.
 175. κραιπνοφροι δ μ πεμψαν αραι·
 176. κτπου γρ χ χλυβος
 177. διξεν ντρων μυχν, κ
 178. δ πληξ μου τν θεμερπιν αδ·
 179. σθην δ πδιλος χ πτερωτ.
 180. Προμηθες
 181. αα αα,
 182. τς πολυτκνου Τηθος κγονα,
 183. το περ πσν θ ελισσομνου
 184. χθν κοιμτ εματι παδες
 185. πατρς, κεανο,
 186. δρχθητ, σδεσθ οἵῳ δεσμ,
 187. προσπορπατς τσδε φραγγος
 188. σκοπλοις ν κροις
 189. φρουρν ζηλον χσω.
 190. Χορς
 191. λεσσω, Προμηθε· φοβερ
 192. δ μοσιν σσοις μχλα
 193. προσξε πλρης δακρων
 194. σν δμας εσιδοσ
 195. πτραις προσαυαινμενον
 196. τασδ δαμαντοδτοισι λμαις.
 197. νοι γρ οακονμοι
 198. κρατοσ, λμπου· νεοχμος
 199. δ δ νμοις Ζες θτως κρατνει.
 200. τ πρν δ πελρια νν ιστο.
 201. Προμηθες
 202. ε γρ μ π γν νρθεν θ ιδου
 203. το νεκροδγμονος ες πρατον
 204. Τρταρον κεν,
 205. δεσμος λτοις γρως πελσας,
 206. ς μτε θες μτε τις λλος
 207. τοσδ πεγθει.
 208. νν δ αθριον κνυγμ τλας
 209. χθρος πχαρτα ππονθα.
 210. Χορς
 211. τς δε τλησικρδιος
 212. θεν, τ τδ πιχαρ;
 213. τς ο ξυνασχαλ κακος
 214. τεοσι, δχα γε Δις; δ πικτως ε
 215. θμενος γναμπτον νον
 216. δμναται Οραναν
 217. γνναν, οδ λξει,
 218. πρν ν κορσ καρ παλμ τιν
 219. τν δυσλωτον λ τις ρχν.
 220. Προμηθες
 221. μν τ μο, καπερ κρατερας
 222. ν γυιοπδαις ακιζομνου,
 223. χρεαν ξει μακρων πρτανις,
 224. δεξαι τ νον βολευμ φ του
 225. σκπτρον τιμς τ ποσυλται.
 226. κα μ οτι μελιγλσσοις πειθος
 227. παοιδασιν θλξει, στερες τ
 228. οποτ πειλς πτξας τδ γ
 229. καταμηνσω,
 230. πρν ν ξ γρων δεσμν χαλσ
 231. ποινς τε τνειν
 232. τσδ ακεας θελσ.
 233. Χορς
 234. σ μν θρασς τε κα πικρας
 235. δαισιν οδν πιχαλς,
 236. γαν δ λευθεροστομες.
 237. μς δ φρνας ρθισε διτορος φβος·
 238. δδια δ μφ σας τχαις,
 239. π ποτε τνδε πνων
 240. χρ σε τρμα κλ-
 241. σαντ σιδεν· κχητα γρ θεα κα καρ
 242. παρμυθον χει Κρνου πας.
 243. Προμηθες
 244. οδ τι τραχς κα παρ αυτ
 245. τ δκαιον χων Ζες. λλ μπας [ὀίω]
 246. μαλακογνμων
 247. σται ποθ, ταν τατ αισθ·
 248. τν δ τραμνον στορσας ργν
 249. ες ρθμν μο κα φιλτητα
 250. σπεδων σπεδοντ ποθ ξει.
 251.  
 252. Α' Ε Π Ε Ι Σ Ο Δ Ι Ο
 253.  
 254. Χορς
 255. πντ κκλυψον κα γγων μν λγον,
 256. ποίῳ λαβν σε Ζες π ατιματι,
 257. οτως τμως κα πικρς ακζεται·
 258. δδαξον μς, ε τι μ βλπτει λγ.
 259. Προμηθες
 260. λγειν μν μοι κα λγειν στν τδε,
 261. λγος δ σιγν, πανταχ δ δσποτμα.
 262. πε τχιστ ρξαντο δαμονες χλου
 263. στσις τ ν λλλοισιν ροθνετο,
 264. ο μν θλοντες κβαλεν δρας Κρνον,
 265. ς Ζες νσσοι δθεν, ο δ τομπαλιν
 266. σπεδοντες, ς Ζες μποτ ρξειεν θεν,
 267. νταθ γ τ λστα βουλεων πιθεν
 268. Τιτνας, Ορανο τε κα Χθονς τκνα,
 269. οκ δυνθην. αμλας δ μηχανς
 270. τιμσαντες καρτερος φρονμασιν
 271. οντ μοχθε πρς βαν τε δεσπσειν·
 272. μο δ μτηρ οχ παξ μνον Θμις,
 273. κα Γαα, πολλν νομτων μορφ μα,
 274. τ μλλον κρανοιτο προυτεθεσπκει,
 275. ς ο κατ σχν οδ πρς τ καρτερν
 276. χρεη, δλ δ τος περσχντας κρατεν.
 277. τοιατ μο λγοισιν ξηγουμνου
 278. οκ ξωσαν οδ προσβλψαι τ πν.
 279. κρτιστα δ μοι τν παρεσττων ττε
 280. φανετ εναι προσλαβντα μητρα
 281. κνθ κντι Ζην συμπαραστατεν.
 282. μας δ βουλας Ταρτρου μελαμβαθς
 283. κευθμν καλπτει τν παλαιγεν Κρνον
 284. ατοσι συμμχοισι. τοιδ ξ μο
 285. τν θεν τραννος φελημνος
 286. κακασι ποινας τασδ μ ξημεψατο.
 287. νεστι γρ πως τοτο τ τυραννδι
 288. νσημα, τος φλοισι μ πεποιθναι.
 289. δ ον ρωττ, αταν καθ ντινα
 290. ακζετα με, τοτο δ σαφηνι.
 291. πως τχιστα τν πατρον ς θρνον
 292. καθζετ, εθς δαμοσιν νμει γρα
 293. λλοισιν λλα κα διεστοιχζετο
 294. ρχν· βροτν δ τν ταλαιπρων λγον
 295. οκ σχεν οδν, λλ ιστσας γνος
 296. τ πν χρζεν λλο φιτσαι νον.
 297. κα τοσιν οδες ντβαινε πλν μο.
 298. γ δ τλμησ· ξελυσμην βροτος
 299. τ μ διαρραισθντας ες ιδου μολεν.
 300. τ τοι τοιασδε πημονασι κμπτομαι,
 301. πσχειν μν λγεινασιν, οκτρασιν δ δεν·
 302. θνητος δ ν οκτ προθμενος, τοτου τυχεν
 303. οκ ξιθην ατς, λλ νηλες
 304. δ ρρθμισμαι, Ζην δυσκλες θα.
 305. Χορς
 306. σιδηρφρων τε κκ πτρας εργασμνος
 307. στις, Προμηθε, σοσιν ο συνασχαλ
 308. μχθοις· γ γρ οτ ν εσιδεν τδε
 309. χρζον εσιδοσ τ λγνθην καρ.
 310. Προμηθες
 311. κα μν φλοις γ λεινς εσορν γ.
 312. Χορς
 313. μ πο τι προβης τνδε κα περαιτρω;
 314. Προμηθες
 315. θνητος γ παυσα μ προδρκεσθαι μρον.
 316. Χορς
 317. τ ποον ερν τσδε φρμακον νσου;
 318. Προμηθες
 319. τυφλς ν ατος λπδας κατκισα.
 320. Χορς
 321. μγ φλημα τοτ δωρσω βροτος.
 322. Προμηθες
 323. πρς τοσδε μντοι πρ γ σφιν πασα.
 324. Χορς
 325. κα νν φλογωπν πρ χουσ φμεροι;
 326. Προμηθες
 327. φ ο γε πολλς κμαθσονται τχνας.
 328. Χορς
 329. τοιοσδε δ σε Ζες π ατιμασιν--
 330. Προμηθες
 331. ακζετα τε κοδαμ χαλ κακν.
 332. Χορς
 333. οδ στιν θλου τρμα σοι προκεμενον;
 334. Προμηθες
 335. οκ λλο γ οδν, πλν ταν κεν δοκ.
 336. Χορς
 337. δξει δ πς; τς λπς; οχ ρς τι
 338. μαρτες; ς δ μαρτες οτ μο λγειν
 339. καθ δονν σο τ λγος. λλ τατα μν
 340. μεθμεν, θλου δ κλυσιν ζτει τιν.
 341. Προμηθες
 342. λαφρν στις πημτων ξω πδα
 343. χει παραινεν νουθετεν τε τν κακς
 344. πρσσοντ· γ δ ταθ παντ πιστμην.
 345. κν κν μαρτον, οκ ρνσομαι·
 346. θνητος ργων ατς ηρμην πνους.
 347. ο μν τι ποινας γ ᾠόμην τοαισ με
 348. κατισχνανεσθαι πρς πτραις πεδαρσοις,
 349. τυχντ ρμου τοδ γετονος πγου.
 350. κα μοι τ μν παρντα μ δρεσθ χη,
 351. πδοι δ βσαι τς προσερποσας τχας
 352. κοσαθ, ς μθητε δι τλους τ πν.
 353. πθεσθ μοι πθεσθε, συμπονσατε
 354. τ νν μογοντι. τατ τοι πλανωμνη
 355. πρς λλοτ λλον πημον προσιζνει.
 356. Χορς
 357. οκ κοσαις πεθυξας
 358. τοτο, Προμηθε.
 359. κα νν λαφρ ποδ κραιπνσυτον
 360. θκον προλιποσ, αθρα θ γνν
 361. προν οωνν, κριοσσ
 362. χθον τδε πελ, τος σος δ πνους
 363. χρζω δι παντς κοσαι.
 364. κεανς
 365. κω δολιχς τρμα κελεθου
 366. διαμειψμενος πρς σ, Προμηθε,
 367. τν πτερυγωκ τνδ οωνν
 368. γνμ στομων τερ εθνων·
 369. τας σας δ τχαις, σθι, συναλγ.
 370. τ τε γρ με, δοκ, συγγενς οτως
 371. σαναγκζει,
 372. χωρς τε γνους οκ στιν τ
 373. μεζονα μοραν νεμαιμ σο.
 374. γνσ δ τδ ς τυμ, οδ μτην
 375. χαριτογλωσσεν νι μοι· φρε γρ
 376. σμαιν τι χρ σοι συμπρσσειν·
 377. ο γρ ποτ ρες ς κεανο
 378. φλος στ βεβαιτερς σοι.
 379. Προμηθες
 380. α· τ χρμα λεσσω; κα σ δ πνων μν
 381. κεις ππτης; πς τλμησας, λιπν
 382. πνυμν τε εμα κα πετρηρεφ
 383. ατκτιτ ντρα, τν σιδηρομτορα
 384. λθεν ς ααν; θεωρσων τχας
 385. μς φξαι κα συνασχαλν κακος;
 386. δρκου θαμα, τνδε τν Δις φλον,
 387. τν συγκαταστσαντα τν τυραννδα,
 388. οαις π ατο πημονασι κμπτομαι.
 389. κεανς
 390. ρ, Προμηθε, κα παραινσαι γ σοι
 391. θλω τ λστα, καπερ ντι ποικλ.
 392. γγνωσκε σαυτν κα μεθρμοσαι τρπους
 393. νους· νος γρ κα τραννος ν θεος.
 394. ε δ δε τραχες κα τεθηγμνους λγους
 395. ῥίψεις, τχ ν σου κα μακρν νωτρω
 396. θακν κλοι Ζες, στε σοι τν νν χλον
 397. παρντα μχθων παιδιν εναι δοκεν.
 398. λλ, ταλαπωρ, ς χεις ργς φες,
 399. ζτει δ τνδε πημτων παλλαγς.
 400. ρχαῖ᾽ σως σοι φανομαι λγειν τδε·
 401. τοιατα μντοι τς γαν ψηγρου
 402. γλσσης, Προμηθε, τπχειρα γγνεται.
 403. σ δ οδπω ταπεινς οδ εκεις κακος,
 404. πρς τος παροσι δ λλα προσλαβεν θλεις.
 405. οκουν μοιγε χρμενος διδασκλ
 406. πρς κντρα κλον κτενες, ρν τι
 407. τραχς μναρχος οδ πεθυνος κρατε.
 408. κα νν γ μν εμι κα πειρσομαι
 409. ἐὰν δνωμαι τνδ σ κλσαι πνων.
 410. σ δ σχαζε μηδ γαν λαβροστμει.
 411. οκ οσθ κριβς ν περισσφρων τι
 412. γλσσ ματαίᾳ ζημα προστρβεται;
 413. Προμηθες
 414. ζηλ σ θονεκ κτς ατας κυρες
 415. τοτων μετασχεν κα τετολμηκς μο.
 416. κα νν ασον μηδ σοι μεληστω.
 417. πντως γρ ο πεσεις νιν· ο γρ επιθς.
 418. ππταινε δ ατς μ τι πημανθς δ.
 419. κεανς
 420. πολλ γ μενων τος πλας φρενον φυς
 421. σαυτν· ργ κο λγ τεκμαρομαι.
 422. ρμμενον δ μηδαμς ντισπσς.
 423. αχ γρ αχ τνδε δωρεν μο
 424. δσειν Δί᾽, στε τνδ σ κλσαι πνων.
 425. Προμηθες
 426. τ μν σ παιν κοδαμ λξω ποτ·
 427. προθυμας γρ οδν λλεπεις. τρ
 428. μηδν πνει. μτην γρ οδν φελν
 429. μο πονσεις, ε τι κα πονεν θλεις.
 430. λλ σχαζε σαυτν κποδν χων·
 431. γ γρ οκ, ε δυστυχ, τοδ ενεκα
 432. θλοιμ ν ς πλεστοισι πημονς τυχεν.
 433. ο δτ πε με κα κασιγντου τχαι
 434. τερουσ τλαντος, ς πρς σπρους τπους
 435. στηκε κον ορανο τε κα χθονς
 436. μοις ρεδων, χθος οκ εὐάγκαλον.
 437. τν γηγεν τε Κιλικων οκτορα
 438. ντρων δν κτιρα, διον τρας
 439. κατογκρανον πρς βαν χειρομενον
 440. Τυφνα θορον· πσιν [ς] ντστη θεος,
 441. σμερδνασι γαμφηλασι συρζων φβον·
 442. ξ μμτων δ στραπτε γοργωπν σλας,
 443. ς τν Δις τυραννδ κπρσων βίᾳ·
 444. λλ λθεν ατ Ζηνς γρυπνον βλος,
 445. καταιβτης κεραυνς κπνων φλγα,
 446. ς ατν ξπληξε τν ψηγρων
 447. κομπασμτων. φρνας γρ ες ατς τυπες
 448. φεψαλθη κξεβροντθη σθνος.
 449. κα νν χρεον κα παρορον δμας
 450. κεται στενωπο πλησον θαλασσου
 451. πομενος ῥίζαισιν Ατνααις πο·
 452. κορυφας δ ν κραις μενος μυδροκτυπε
 453. φαιστος· νθεν κραγσοντα ποτε
 454. ποταμο πυρς δπτοντες γραις γνθοις
 455. τς καλλικρπου Σικελας λευρος γας·
 456. τοινδε Τυφς ξαναζσει χλον
 457. θερμος πλτου βλεσι πυρπνου ζλης,
 458. καπερ κεραυν Ζηνς νθρακωμνος.
 459. σ δ οκ πειρος, οδ μο διδασκλου
 460. χρζεις· σεαυτν σζ πως πστασαι·
 461. γ δ τν παροσαν ντλσω τχην,
 462. στ ν Δις φρνημα λωφσ χλου.
 463. κεανς
 464. οκουν, Προμηθε, τοτο γιγνσκεις, τι
 465. ργς νοσοσης εσν ατρο λγοι;
 466. Προμηθες
 467. ἐάν τις ν καιρ γε μαλθσσ καρ
 468. κα μ σφριγντα θυμν σχναν βίᾳ.
 469. κεανς
 470. ν τ προθυμεσθαι δ κα τολμν τνα
 471. ρς νοσαν ζημαν; δδασκ με.
 472. Προμηθες
 473. μχθον περισσν κουφνουν τ εηθαν.
 474. κεανς
 475. α με τδε τ νσ νοσεν, πε
 476. κρδιστον ε φρονοντα μ φρονεν δοκεν.
 477. Προμηθες
 478. μν δοκσει τμπλκημ εναι τδε.
 479. κεανς
 480. σαφς μ ς οκον σς λγος στλλει πλιν.
 481. Προμηθες
 482. μ γρ σε θρνος ομς ες χθραν βλ.
 483. κεανς
 484. τ νον θακοντι παγκρατες δρας;
  Προμηθε
  ς
 485. τοτου φυλσσου μ ποτ χθεσθ καρ.
 486. κεανς
 487. σ, Προμηθε, συμφορ διδσκαλος.
 488. Προμηθες
 489. στλλου, κομζου, σζε τν παρντα νον.
 490. κεανς
 491. ρμωμν μοι τνδ θυξας λγον.
 492. λευρν γρ ομον αθρος ψαρει πτερος
 493. τετρασκελς οωνς· σμενος δ τν
 494. σταθμος ν οκεοισι κμψειεν γνυ.
 495.  
 496. Α' Σ Τ Α Σ Ι Μ Ο
 497.  
 498. Χορς
 499. στνω σε τς ολομνας τχας, Προμηθε·
 500. δακρυσστακτα δ π σσων
 501. αδινν λειβομνα ῥέος παρειν
 502. νοτοις τεγξα παγας·
 503. μγαρτα γρ τδε Ζες
 504. δοις νμοις κρατνων
 505. περφανον θεος τος
 506. προς νδεκνυσιν αχμν.
 507. πρπασα δ δη στονεν λλακε χρα,
 508. μεγαλοσχμον ρχαι-
 509. οπρεπ στνουσι τν σν
 510. ξυνομαιμνων τε τιμν,
 511. πσοι τ ποικον γνς
 512. σας δος νμονται,
 513. μεγαλοστνοισι σος π-
 514. μασι συγκμνουσι θνατο.
 515. Κολχδος τε γς νοικοι
 516. παρθνοι, μχας τρεστοι,
 517. κα Σκθης μιλος, ο γς
 518. σχατον τπον μφ Μαι-
 519. τιν χουσι λμναν,
 520. ραβας τ ρειον νθος,
 521. ψκρημνον ο πλισμα
 522. Καυκσου πλας νμονται,
 523. διος στρατς, ξυπρ-
 524. ροισι βρμων ν αχμας.
 525. νον δ πρσθεν λλον ν πνοις
 526. δαμντ δαμαντοδτοις
 527. Τιτνα λμαις εσιδμαν, θεν,
 528. τλαντος [αἰὲν]; προχον σθνος κραταιν,
 529. <ς> ορνιν [τε] πλον
 530. ντοις στγων ποστενζει.]
 531. βο δ πντιος κλδων
 532. ξυμπτνων, στνει βυθς,
 533. κελαινς δ ιδος ποβρμει μυχς γς,
 534. παγα θ γνορτων ποταμν
 535. στνουσιν λγος οκτρν.
 536.  
 537. Β' Ε Π Ε Ι Σ Ο Δ Ι Ο
 538.  
 539. Προμηθες
 540. μ τοι χλιδ δοκετε μηδ αθαδίᾳ
 541. σιγν με· συννοίᾳ δ δπτομαι καρ,
 542. ρν μαυτν δε προυσελομενον.
 543. κατοι θεοσι τος νοις τοτοις γρα
 544. τς λλος γ παντελς διρισεν;
 545. λλ ατ σιγ· κα γρ εδυαισιν ν
 546. μν λγοιμι· τν βροτος δ πματα
 547. κοσαθ, ς σφας νηπους ντας τ πρν
 548. ννους θηκα κα φρενν πηβλους.
 549. λξω δ, μμψιν οτιν νθρποις χων,
 550. λλ ν δδωκ ενοιαν ξηγομενος·
 551. ο πρτα μν βλποντες βλεπον μτην,
 552. κλοντες οκ κουον, λλ νειρτων
 553. λγκιοι μορφασι τν μακρν βον
 554. φυρον εκ πντα, κοτε πλινθυφες
 555. δμους προσελους, σαν, ο ξυλουργαν·
 556. κατρυχες δ ναιον στ ἀήσυροι
 557. μρμηκες ντρων ν μυχος νηλοις.
 558. ν δ οδν ατος οτε χεματος τκμαρ
 559. οτ νθεμδους ρος οτε καρπμου
 560. θρους ββαιον, λλ τερ γνμης τ πν
 561. πρασσον, στε δ σφιν ντολς γ
 562. στρων δειξα τς τε δυσκρτους δσεις.
 563. κα μν ριθμν, ξοχον σοφισμτων,
 564. ξηρον ατος, γραμμτων τε συνθσεις,
 565. μνμην πντων, μουσομτορ ργνην.
 566. κζευξα πρτος ν ζυγοσι κνδαλα
 567. ζεγλαισι δουλεοντα σγμασν θ, πως
 568. θνητος μεγστων διδοχοι μοχθημτων
 569. γνοινθ, φ ρμα τ γαγον φιληνους
 570. ππους, γαλμα τς περπλοτου χλιδς.
 571. θαλασσπλαγκτα δ οτις λλος ντ μο
 572. λινπτερ ηρε ναυτλων χματα.
 573. τοιατα μηχανματ ξευρν τλας
 574. βροτοσιν, ατς οκ χω σφισμ τ
 575. τς νν παροσης πημονς παλλαγ.
 576. Χορς
 577. ππονθας ακς πμ· ποσφαλες φρενν
 578. πλαν, κακς δ ατρς ς τις ς νσον
 579. πεσν θυμες κα σεαυτν οκ χεις
 580. ερεν ποοις φαρμκοις ἰάσιμος.
 581. Προμηθες
 582. τ λοιπ μου κλουσα θαυμσ πλον,
 583. οας τχνας τε κα πρους μησμην.
 584. τ μν μγιστον, ε τις ς νσον πσοι,
 585. οκ ν λξημ οδν, οτε βρσιμον,
 586. ο χριστν, οδ πιστν, λλ φαρμκων
 587. χρείᾳ κατεσκλλοντο, πρν γ γ σφισιν
 588. δειξα κρσεις πων κεσμτων,
 589. ας τς πσας ξαμνονται νσους.
 590. τρπους τε πολλος μαντικς στοχισα,
 591. κκρινα πρτος ξ νειρτων χρ
 592. παρ γενσθαι, κληδνας τε δυσκρτους
 593. γνρισ ατος νοδους τε συμβλους·
 594. γαμψωνχων τε πτσιν οωνν σκεθρς
 595. διρισ, οτινς τε δεξιο φσιν
 596. εωνμους τε, κα δαιταν ντινα
 597. χουσ καστοι, κα πρς λλλους τνες
 598. χθραι τε κα στργηθρα κα συνεδραι·
 599. σπλγχνων τε λειτητα, κα χροιν τνα
 600. χουσ ν εη δαμοσιν πρς δονν
 601. χολ, λοβο τε ποικλην εμορφαν.
 602. κνσ τε κλα συγκαλυπτ κα μακρν
 603. σφν πυρσας δυστκμαρτον ς τχνην
 604. δωσα θνητος, κα φλογωπ σματα
 605. ξωμμτωσα, πρσθεν ντ πργεμα.
 606. τοιατα μν δ τατ· νερθε δ χθονς
 607. κεκρυμμν, νθρποισιν φελματα,
 608. χαλκν, σδηρον, ργυρον, χρυσν τε τς
 609. φσειεν ν προιθεν ξευρεν μο;
 610. οδες, σφ οδα, μ μτην φλσαι θλων.
 611. βραχε δ μθ πντα συλλβδην μθε,
 612. πσαι τχναι βροτοσιν κ Προμηθως.
 613. Χορς
 614. μ νυν βροτος μν φλει καιρο πρα,
 615. σαυτο δ κδει δυστυχοντος. ς γ
 616. εελπς εμι τνδ σ κ δεσμν τι
 617. λυθντα μηδν μεον σχσειν Δις.
 618. Προμηθες
 619. ο τατα τατ μορ πω τελεσφρος
 620. κρναι ππρωται, μυραις δ πημονας
 621. δαις τε καμφθες δε δεσμ φυγγνω·
 622. τχνη δ νγκης σθενεστρα μακρ.
 623. Χορς
 624. τς ον νγκης στν οακοστρφος;
 625. Προμηθες
 626. Μοραι τρμορφοι μνμονς τ ρινες
 627. Χορς
 628. τοτων ρα Ζες στιν σθενστερος;
 629. Προμηθες
 630. οκουν ν κφγοι γε τν πεπρωμνην.
 631. Χορς
 632. τ γρ ππρωται Ζην πλν ε κρατεν;
 633. Προμηθες
 634. τοτ οκτ ν πθοιο μηδ λιπρει.
 635. Χορς
 636. πο τι σεμνν στιν ξυναμπχεις.
 637. Προμηθες
 638. λλου λγου μμνησθε, τνδε δ οδαμς
 639. καιρς γεγωνεν, λλ συγκαλυπτος
 640. σον μλιστα· τνδε γρ σζων γ
 641. δεσμος εικες κα δας κφυγγνω.
 642.  
 643. Β' Σ Τ Α Σ Ι Μ Ο
 644.  
 645. Χορς
 646. μηδμ πντα νμων
 647. θετ μ γνμ κρτος ντπαλον Ζες,
 648. μηδ λινσαιμι θεος σαις θοναις ποτινισομνα
 649. βουφνοις παρ κεανο πατρς σβεστον προν,
 650. μηδ λτοιμι λγοις·
 651. λλ μοι τδ μμνοι κα μποτ κτακεη·
 652. δ τι θαρσαλαις
 653. τν μακρν τενειν βον λπσι, φανας
 654. θυμν λδανουσαν ν εφροσναις. φρσ-
 655. σω δ σε δερκομνα
 656. μυροις μχθοις διακναιμενον
 657. Ζνα γρ ο τρομων
 658. δίᾳ γνμ σβ θνατος γαν, Προμηθε.
 659. φρ, πως χαρις χρις, φλος·
 660. επ πο τς λκ;
 661. τς φαμερων ρηξις; οδ δρχθης
 662. λιγοδραναν κικυν,
 663. σνειρον, τ φωτν
 664. λαν γνος μπεποδισμνον; οποτε
 665. τν Δις ρμοναν θνατν παρεξασι βουλα.
 666. μαθον τδε σς προσιδοσ λο-
 667. ς τχας, Προμηθε.
 668. τ διαμφδιον δ μοι μλος προσπτα
 669. τδ κεν θ, τ μφ λουτρ
 670. κα λχος σν μεναουν
 671. ἰότατι γμων, τε τν μοπτριον δνοις
 672. γαγες σιναν πεθν δμαρτα κοινλεκτρον.
 673.  
 674. ΦΑΙΔΩΝ ΑΛΚΙΝΟΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου